*

ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม (Group-club representative information)
*
*
*
*
ที่อยู่ (กรณีให้ส่งพัสดุ จะส่งตามที่อยู่นี้) Address (delivery use this address)
*
*
*
*
*
วิธีจัดส่งเสื้อ และเบอร์
*
<<< คลิ๊กเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการสมัคร

หลักฐานการโอนเงิน (Payment details)    1. ชื่อบัญชี : นางสาวพัชรา วงศาโรจน์
    เลขที่บัญชี : 515-279811-9
    ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
* (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , เช่น 1200)
*

  (หากตัวแทนกลุ่ม-ชมรม มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้เพิ่มใน "เพิ่มสมาชิก" ในขั้นตอนต่อไป)
  If representative will not associate any activities, please type the note "ADD member'' on the next step